Начална страница

Какъв тип мрежа не изисква мрежова операционна система?
Peer-to-peer мрежа (P2P) Мрежа, която не изисква мрежова операционна система, в която всеки компютър се счита за равен; всяко устройство може да споде...
Как да създадете операционна система в C?
Можем ли да направим операционна система в C?Windows 10 е написан на C?Защо операционните системи са написани на C?Можете ли да напишете операционна ...
Коя от следните е най-популярната мобилна операционна система?
Android, операционна система, използваща ядрото на Linux, е най-използваната операционна система в света, ако се съди по уеб използването. Той има 41%...
Кое от следните не е пример за софтуер на операционната система?
Което не е примерна операционна система?Кое от следните е пример за софтуер на операционната система?Какви са 5-те операционни системи?Което не е ком...
Как да получите операционна система?
Най-доброто място за закупуване на операционната система е магазин на дребно, като Best Buy, или чрез онлайн магазин, като Amazon или Newegg. Операцио...
Какво се случва, когато стартирате програма, но операционната система няма достатъчно RAM, за да я стартира?
Какво се случва, когато стартирате програма, но операционната система няма достатъчно RAM, за да я стартира? Операционната система премества част от с...
Какво е операционна система за компютър?
Операционните системи съдържат и управляват всички програми и приложения, които компютърът или мобилното устройство може да изпълнява, което означава ...
Какво е дефиниция на операционната система?
Какво е проста дефиниция за операционна система?Какво е дефиницията за операционна система в компютъра?Коя е най-добрата дефиниция за операционна сис...
Как да намеря каква операционна система имам?
Коя версия на операционната система Windows използвам?Изберете Старт > Настройки > Система > относно. Отворете Относно настройките.Под Специф...